ธุรกิจทำไมต้องมีเว็บไซต์ ส่งผลดีอย่างไร เมื่อทำแพลตฟอร์มอื่นก็ได้เหมือนกัน