วิธีวัดผลลัพธ์โฆษณาบน Facebook ads เบื้องต้นที่ต้องรู้เอาไว้

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลลัพธ์โฆษณา Facebook Ads กันนะครับ ว่าผลลัพธ์โฆษณาคืออะไร มีกี่ประเภท และแต่ละประเภทคืออะไร จะช่วยให้เราเข้าใจโฆษณาของเรามากขึ้น และปรับปรุงโฆษณาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้นะครับ

ผลลัพธ์โฆษณาคืออะไรผลลัพธ์โฆษณาคือข้อมูลเชิงลึกที่แสดงถึงประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา ช่วยให้เราสามารถเข้าใจว่าโฆษณาของเราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีเพียงใด และสามารถกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่คุณต้องการหรือไม่ผลลัพธ์โฆษณาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 1. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ (Quantitative Results) หมายถึง ข้อมูลเชิงตัวเลขที่แสดงถึงจำนวนผู้เห็นโฆษณา จำนวนคนที่คลิกโฆษณา และจำนวนคนที่ดำเนินการตามเป้าหมายที่คุณกำหนด
 2. ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ (Qualitative Results) หมายถึง ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้คนต่อโฆษณาของคุณ เช่น ความคิดเห็น ความรู้สึก และทัศนคติ

ผลลัพธ์เชิงปริมาณผลลัพธ์เชิงปริมาณที่คุณสามารถวัดได้จาก Facebook Ads มีดังนี้

ผลลัพธ์เชิงปริมาณที่คุณสามารถวัดได้จาก Facebook Ads มีดังนี้
 • ยอดการเข้าถึง (Reach) หมายถึง จำนวนคนที่ได้เห็นโฆษณาของคุณ
 • ยอดแสดงผล (Impression) หมายถึง จำนวนครั้งที่โฆษณาของคุณปรากฏบนหน้าจอ
 • อัตราคลิกผ่าน (Click-Through Rate, CTR) หมายถึง อัตราส่วนของผู้ที่คลิกโฆษณาของคุณต่อจำนวนคนที่เห็นโฆษณา
 • ยอดคลิก (Clicks) หมายถึง จำนวนครั้งที่มีคนคลิกโฆษณาของคุณ
 • อัตรา Conversion (Conversion Rate) หมายถึง อัตราส่วนของผู้ที่ดำเนินการตามเป้าหมายที่คุณกำหนดต่อจำนวนคนที่เห็นโฆษณา

ตัวอย่างผลลัพธ์เชิงปริมาณสมมติว่าเราสร้างโฆษณาเพื่อโปรโมทสินค้าใหม่ โดยตั้งเป้าหมายให้มีคนเห็นโฆษณา 10,000 คน และคลิกโฆษณา 500 ครั้ง หากโฆษณาของเราได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ข้อมูลเชิงปริมาณที่เราจะได้รับคือ ผลลัพธ์ที่ดีนั้นเอง

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่คุณสามารถวัดได้จาก Facebook Ads มีดังนี้

ผลลัพธ์
 • ยอดการมีส่วนร่วม (Engagement) หมายถึง จำนวนครั้งที่ผู้คนโต้ตอบกับโฆษณาของคุณ เช่น กดไลก์ กดแชร์ หรือแสดงความคิดเห็น
 • ยอดการแชร์ (Shares) หมายถึง จำนวนครั้งที่มีคนแชร์โฆษณาของคุณไปยังผู้อื่น
 • ยอดการคลิกลิงก์ (Link Clicks) หมายถึง จำนวนครั้งที่มีคนคลิกลิงก์ในโฆษณาของคุณ
 • ยอดการสมัครรับข้อมูล (Subscriptions) หมายถึง จำนวนคนที่สมัครรับข้อมูลจากธุรกิจของคุณ
 • ยอดการซื้อ (Purchases) หมายถึง จำนวนครั้งที่มีคนซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ

ตัวอย่างผลลัพธ์เชิงคุณภาพสมมติว่าโฆษณาของเราได้ผลลัพธ์เชิงคุณภาพดังนี้

 • ยอดการมีส่วนร่วม: 475 ครั้ง
 • ยอดการแชร์: 9 ครั้ง
 • ยอดการคลิกลิงก์: 113 ครั้ง

จากตัวอย่างนี้ เราพบว่าโฆษณาของเรามีการมีส่วนร่วมที่ดีพอสมควร มีคนกดไลก์ กดแชร์ และแสดงความคิดเห็นในโฆษณาของเรา นอกจากนี้ มีคนคลิกลิงก์ในโฆษณาของเราเพื่อไปยังเว็บไซต์ของเรา และมีคนสมัครรับข้อมูลจากธุรกิจของเราด้วย หากต้องการให้คนสนใจเพิ่มมากขึ้น

เราอาจต้องปรับปรุงโฆษณาของเราเพื่อให้กระตุ้นให้เกิดการซื้อมากขึ้นการเลือกเมตริกในการวัดผลลัพธ์โฆษณาการเลือกเมตริกในการวัดผลลัพธ์โฆษณา

ควรพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของโฆษณา เช่น หากต้องการเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ (Brand Awareness) อาจเลือกวัดผลจากยอดการเข้าถึง (Reach) และยอดแสดงผล (Impression)

หากต้องการกระตุ้นให้เกิดการซื้อ (Conversion) อาจเลือกวัดผลจากอัตรา Conversion (Conversion Rate) และยอดการซื้อ (Purchases) เป็นต้น

การวัดผลลัพธ์โฆษณาอย่างสม่ำเสมอ การวัดผลลัพธ์โฆษณาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราเข้าใจว่าโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่ และสามารถปรับปรุงโฆษณาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ โดยเราสามารถวัดผลลัพธ์โฆษณาได้จาก Facebook Ads Manager ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของ Facebookหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจผลลัพธ์โฆษณา Facebook Ads มากขึ้นนะครับ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้นะครับ

หวังว่าบทความนี้ จะเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจในด้านนี้ และหากสงสัยหรือต้องการความรู้เพิ่มเติม หรือไม่ค่อยมีความรู้ในด้านนี้ เราสามารถแนะนำคุณได้ เพียงเลือก ที่นี