10 อาชีพเด่น ๆ ในอนาคต สายการตลาด สาย IT Digital ไม่ควรพลาด ในปี 2023

ในปี 2023 เริ่มมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรับใช้ในด้านธุรกิจและการตลาดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากโลกเริ่มมีการปรับตัวตามยุคสมัยใหม่แบบก้าวกระโดด Skill การทำงานใหม่ ๆ จึงเริ่มเกิดขึ้นมาตาม ๆ กัน ทำให้บุคคลที่มีทักหษะในด้านนี้จึงมีค่อนข้างน้อย และทำให้มีผู้ต้องการในด้านอาชีพนี้จึงเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พวกเขาช่วยเป็นกำลังสำคัญในการเติบโตของธุรกิจได้ บทความนี้จึงมาแนะนำอาชีพเด่น ๆ ในสายการตลาด และสาย IT Digital ว่ามีอาชีพที่น่าสนใจอะไรบ้าง

1. ผู้ดูแลระบบการทำงานภายในองค์กร (General Business Operations manager)

คอยดูแลและควบคุมการทำงานของแผนกและองค์กรนั้น ๆ ให้เป็นระเบียบ ไม่ออกนอกเส้นทางนั่นเอง สำหรับผุ้ที่มีทักษะที่ชอบการจัดการและเข้าใจระบบององค์กรได้อย่างดี รวมทั้งเข้าใจในมุมต่าง ๆ ขององค์กรอีกด้วย

เรทเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 746,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สายอาชีพเพิ่มเติม : Business Development, Project Manager

2. นักวิทยาศาตร์ข้อมูล (Data Scientists)

เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์หรือใช้เครื่องมือในการวางแผนทางธุรกิจในด้านการตลาด แล้วทำการวิิเคราะห์ยอดขาย และทำนายผลการขาย เพื่อใช้ในการพัฒนาการทำงานขององค์กรให้ออกมาเป็นประสิทธิภาพมากที่สุด

เรทเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 480,000 – 960,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สายอาชีพเพิ่มเติม : Data Engineer, Data Analyst, Programmer

3. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysts)

เป็นอาชีพที่ต้องมีทักษะด้าo Analysts พอสมควร เนื่องจากมีหน้าที่ในการประเมินยอดขาย และวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้แก่องค์กร แล้วนำวิเคราะห์เพื่อวางแผนต่อในอนาคต ซึ่่งเเป็นอาขีพนี้เป็นที่การตลาดต้องการอย่างมาก

เรทเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 600,000 บาทต่อปี 

สายอาชีพเพิ่มเติม : Data Analyst, Digital Marketing, Static Analysis, Business Development

4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Analyst)

เป็นอาชีพที่ผสมระหว่าง Data Analyst และ Digital Marketing ซึ่งมีหน้าที่ส่วนใหญ่คือการยิงโฆษณาของแคปเปญต่าง ๆ ในตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย เป็นการดึงดูดลูกค้าที่สนใจสินค้าชิ้นนั้น ๆ ให้เข้ามาใช้งานสินค้าของเรานั่นเอง ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะหืและทำการยิงโฆษณาอย่างแม่นยำมากที่สุด

เรทเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 960,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สายอาชีพเพิ่มเติม : Data Analyst, Digital Marketing

5. เจ้าหน้าที่การขายในด้านการตลาดออนไลน์ (Sales and Digital Marketing Manager)

เป็นอาชีพที่ยังคงได้รับความนิยมไม่น้อยในด้านการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นอาชีพสำคัยในการพูดคุยสื่อสารกับลูกค้า ให้ใช้งานกับบริการของเรา ซึ่งต้องมี Skill ในการสื่อสารค่อนข้างสูง และสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีในการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการซ้ำได้นั่นเอง

เรทเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 600,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สายอาชีพเพิ่มเติม : Admin, Sales, Digital Marketing, Content Marketing

6. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบและบริการ (Information Technology Services)

เป็นอาชีพที่ทุกองค์กรไม่สามารถขาดได้เลย เปรียบเสมือนขาหน้า ที่หากหายไป ก็ไม่สามารถไปต่อได้ เนื่องจากอาชีพนี้มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้าน Hardware Software รวมทั้งทรัพยากรด้าน IT ขององค์กร ล้วนทำงานได้ต้องมีสายอาชีพนี้เท่านั้น

เรทเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 960,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สายอาชีพเพิ่มเติม : Programmer Analysts, Software Developer

7. ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล (Digital Transformation Consultants) 

มีหน้าที่ในการอัพเดทกระแสในด้านการตลาดและด้าน IT ว่ามีเส้นทางและแนวโน้มไปด้านไหนได้บ้าง และเพื่อให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อองค์กรได้ในอนาคต

เรทเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 800,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สายอาชีพเพิ่มเติม : Data Analysis, Digital Marketing, Project Management, Business Development

8. นักพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น (Software and Applications Developers and Analysts)

เป็นอาชีพที่พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งานต่าง ๆ โดยการสร้างโปรแกรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานนั่นเอง

เรทเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 1,500,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สายอาชีพเพิ่มเติม : Deep Learning Engineer, Machine Learning Engineer, Data Engineer

9. ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI (AI and Machine Learning Engineer) 

เนื่อง AI เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ทำให้อาชีพนี้เริ่มเป็นที่ต้องการในด้านการตลาดไม่น้อยเลยทีเดียว เนื่องจากอาชีพนี้มีหน้าที่ในการสร้าง AI โดยการฝังชิป เพื่อให้ AI มีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ และอาจสร้างความสะดวกสบายได้ในอนาคต

เรทเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 800,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สายอาชีพเพิ่มเติม : Programmer Analysts

10. ผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาองค์กร (Organizational Development Specialists)

มีหน้าที่ในการพัฒนาองค์กรไปในทิศทางที่ดี และปรับปรุงองค์กรให้สามารถไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะประเมินการทำงาน และประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อกันและกัน และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เรทเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ 840,000 บาทต่อปี (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

สายอาชีพเพิ่มเติม : Project Manager, Project coordinator, Business Development

หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของตัวเอง ให้สามารถไปต่อในสายงานที่ชื่นชอบและถนัด เพราะการวางแผนอาชีพในอนาคตสำคัญอย่างมาก เพื่อให้ทราบถึงสิ่งที่เราชื่นชอบ และพัฒนา Skill ต่าง ๆ ให้สามารถไปต่อได้ในอนาคต