Marketing 6.0 คืออะไร แล้วการตลาดต้องปรับตัวยังไง

ความหมายของคำว่า Metaverse ที่ทุกคนเข้าใจ คงจะหมายถึงเทคโนโลยีโลกเสมือนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็น Virtual World, Web 3.0 รวมถึงเทคโนโลยี Blockchain เพียงเท่านั้น แต่คำว่า Metaverse ในด้านการตลาดคือ New Choice สำหรับลูกค้าที่การตลาดอย่างเราต้องตามให้ทัน เพราะเป็นการตลาดที่ไปได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคมี Chioice ให้เลือกได้ตามความสะดวกถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ได้เลย

Marketing 6.0 คืออะไร

เนื่องจากปีที่ผ่านมา Metaverse ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของเราทุกคนบนโลกออนไลน์ ทำให้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สิ่งนี้จะทำให้รูปแบบการทำการตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ทั้งยังมีความโดดเด่น บนโลกของ Metaverse ที่ไปได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างไร้ข้อกังขา พร้อมการต่อยอดจากเทคโนโลยียุค Marketing 5.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับเข้ากับเทคโนโลยีของ Metaverse

วิวัฒนาการของ Marketing คืออะไร

พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือพัฒนาการของการตลาดที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ 1.0 มาถึงปัจจุบัน 6.0 และนี้ก็คือพัฒนาการทั้งหมดของการตลาดในแต่ละ Phase ตั้งแต่ 1.0 – 5.0 ว่ามีจุดเด่นอะไรกันบ้าง

 • 1.0 Product Centric : เน้นไปที่การผลิตสินค้าออกมาให้ตรงกับความต้องการของตลาด
 • 2.0 Customer Centric : เน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดี และตรงกลุ่มเป้าหมายลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำ
 • 3.0 Human Centric : เน้นให้มนุษย์เป็นเซ็นเตอร์ ด้วยการผลิตสินค้าออกมาให้มนุษย์รู้จักที่จะรับผิดชอบต่อสังคม
 • 4.0 Digital Centric : เริ่มมีการขยายเข้ามาของสื่อหลายๆ อย่าง ทำให้แต่ละธุรกิจมีสื่อหลายช่องทางในการนำเสนอสินค้า
 • 5.0 Technology for Humanity : เริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นให้ลูกค้าเกิดคววามประทับใจ

เทคโนโลยีพื้นฐานของ Metaverse

Metaverse จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 5 อย่าง ซึ่งองคฺ์ประกอบเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานด้านการตลาดได้ เพื่อให้ก้าวทันยุคและตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ และนี่คือ 5 องค์ประกอบของ Metaverse

1. AI (ปัญญาประดิษฐ์)

เทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในด้านการตลาด ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างการสื่อสารที่ตรงใจลูกค้ามากขึ้น เช่น ธุรกิจสามารถใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

แนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่ Marketing 6.0 ด้วย AI

 • ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ AI พื้นฐาน เช่น Machine Learning, Natural Language Processing และ Deep Learning
 • ลองใช้เครื่องมือ AI ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและสร้างการสื่อสารที่ตรงใจลูกค้า
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน AI เพื่อประยุกต์ใช้ในการตลาด

2. 3D Asset Creation

ความสามารถในการสร้าง Art Work ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้เวลานาน พร้อมสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ทำให้เข้าชมสินค้าหรือบริการได้ผ่านโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมา

แนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่ Marketing 6.0 ด้วย 3D Asset Creation

 • ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ 3D Asset Creation
 • สร้างแผนและกลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้ 3D Asset Creation เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่ตั้งไว้

3. Blockchain

พื้นที่สำหรับบันทึกข้อมูล ที่ปลอดภัยและโปร่งใส ธุรกิจต่างๆ สามารถเลือกใช้บล็อกเชนเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หรือสร้างระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยได้ โดยไร้ข้อกังวล

แนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่ Marketing 6.0 ด้วย Blockchain

 • ทดลองใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ Blockchain เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน Blockchain เพื่อประยุกต์ใช้ ในการตลาด

4. AR/VR

อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ VR และ AR เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการของตนในรูปแบบใหม่ ๆ ผ่าน Interface โลกเสมือน

แนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่ Marketing 6.0 ด้วย VR/AR ได้แก่

 • ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ VR และ AR 
 • เริ่มใช้อุปกรณ์ AR หรือ VR เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการในรูปแบบใหม่ ๆ

5. Internet of Things (IoT)

เครือข่ายของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันและเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์ ตลอดจนระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเอง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์ที่ทันสมัย

แนวทางการเตรียมตัวเข้าสู่ Marketing 6.0 ด้วย Internet of Things 

 • สร้าง Experience แบบใหม่ให้กับลูกค้า กับสินค้าที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เช่น ข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่สามารถเช็คได้ หรือการตรวจสอบสถานะการทำงานต่างๆ 

และทั้งหมดที่พูดถึงนี้ก็คือ Marketing 6.0 หรือ Metaverse Marketing ที่คาดการณ์ได้ว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว จากการที่สามารถรวมตลาดออนไลน์และออฟไลน์เข้าไว้ด้วยกันได้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าการมาถึงนี้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหน และการตลาดโลกจะมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางใดบ้าง ต้องรอดูกันต่อไป