12 Algorithm คัดกรองเว็บไซต์ทำอันดับที่มีคุณภาพบน Google

Algorithm สำหรับคนทำเว็บถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำเว็บไซต์ เพราะสิ่งที่ Google ให้ความสำคัญนั้นคือเนื้อหาที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน เมื่อการแสดงผลบนหน้า Google ไม่ตรงตามความต้องการหรือบิดเบือนจากสิ่งที่ผู้ค้นหาต้องการทำให้เกิดการอัปเดตอัลกอลิทึมขึ้นมา เพื่อคัดกรองเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและทำตามหลักการที่ถุกต้องปรากฎในหน้าการค้นหา

การทำงานของ Algorithm ทาง Google ได้เปรียบเทียบเหมือนแมงมุมที่เข้าไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาการแสดงตามการค้นหาซึ่งหลักการค้นหาจากหลากหลายเป็นพันๆเว็บไซต์นั้น ก็มีเกณฑ์การค้นหาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีสุดในการแสดงผลการค้นหา เช่น

  • หัวข้อ คำอธิบาย
  • จำนวนลิงค์การเชื่อมโยง
  • รองรับการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ในอุปกรณ์เช่น มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น

การอัปเดตของ 12 Algorithm Google 

1. Google Panda : อัปเดตเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2011

หน้าที่ : กำจัดเนื้อหาเว็บไซต์ที่ไม่มีคุณภาพ จัดอันดับเว็บไซต์ที่มีอัปเดตเนื้อหาสม่ำเสมอ

ผลกระทบ : เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาน้อย มีการเน้นคีย์เวิร์ดที่มากเกินไปจะถูกลดการทำอันดับทันที

วิธีการแก้ไข : ตรวจสอบเนื้อหา 100%, การคัดลอกบทความจากเว็บไซต์อื่น,การเน้นคีย์เวิร์ดมากเกินไป

2. Google Penguin : อัปเดตเมื่อ 24 เมษายน 2012

หน้าที่ : สแปมลิงค์ กำจัดลิงค์ที่ไม่มีคุณภาพ

ผลกระทบ :  หากเว็บไซต์มีการทำลิงค์ย้อนกลับที่ดูแปลกหรือมีความผิดปกติเว็บจะถูกแบน เช่น ลิงค์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บนั้น

วิธีการแก้ไข : ลบลิงค์ที่ไม่มีคุณภาพ, ตรวจสอบลิงค์ทั้งหมด

3. Google Hummingbird : อัปเดตเมื่อ 24 กันยายน 2013

หน้าที่ :  ค้นหาคำตอบจากการค้นหาที่ถูกตั้งคำถามจากผู้ใช้งาน,คำหลัก

ผลกระทบ :   เนื้อหาที่ไม่มีคุณภาพอาจถูกลดอันดับลงได้

วิธีการแก้ไข : ปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพ,ปรับการใส่คำหลักในเนื้อหาเว็บไซต์

4. Google Pigeon :  อัปเดตเมื่อ 24 กรกฎาคม 2014

หน้าที่ : ค้นหาและแสดงตำแหน่ง สถานที่ที่ดีที่สุดต่อการค้นหา อ้างอิงจากสิ่งสถานที่มีการรีวิวบน social มากที่สุด

ผลกระทบ : ส่งผลดีต่อด้านธุรกิจในท้องถิ่นสำหรับการค้นหาในพื้นที่นั้น ๆ หน้า SEO ในพื้นที่นั้นจะแสดงการค้นหาน้อยลง

วิธีการแก้ไข : ควรกรอกรายละเอียดร้านธุรกิจให้ครบถ้วนและสื่อรูปภาพชัดเจน

5. Google RankBrain : อัปเดตเมื่อ 26 ตุลาคม 2015

หน้าที่ :  จัดอยู่ในส่วนเดียวกันกับ Google Hummingbirdแต่มีหลักการใช้งานด้วยระบบ AI ที่สามารถคำนวณและหาคำตอบที่ถูกต้องชัดเจน

ผลกระทบ : เว็บไซต์นั้นต้องมีเนื้อหาสาระตรงต่อผู้ใช้งาน

วิธีการแก้ไข : การใช้คีย์เวิร์ด,ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมต่อผู้ใช้งาน

6. Google Possum :  อัปเดตเมื่อ 1 กันยายน 2016

หน้าที่ : แสดงที่ตั้งของธุรกิจในชุมชนที่มีการค้นหาในพื้นที่ใกล้เคียง

ผลกระทบ : ธุรกิจอื่นที่อยู่นอกบริเวณอาจมีผลกระทบในการขึ้นแสดง การค้นหาขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ค้นหานั้น (การเปลี่ยนแปลงนี้ยังคงไม่เห็นผลชัดเจน)

วิธีการแก้ไข : ตรวจสอบอันดับในพื้นที่ชุมชน

7. Google Pirate : อัปเดตเมื่อ – สิงหาคม 2012

หน้าที่ :  ตรวจสอบการคุกคามเนื้อหาผู้อื่นหรือการละเมิดลิขสิทธิ์

ผลกระทบ : หากตรวจพบเว็บไซต์จะถูกแบนออกจาก Google ทันที

วิธีการแก้ไข : ลบเนื้อหาที่มีการคัดลอกมาจากเว็บไซต์หรือละเมิดลิขสิทธิ์

8. Google Mobile friendly :  อัปเดตเมื่อ 21 เมษายน 2015

หน้าที่ :  การช่วยให้การค้นหาบนมือถือเข้าถึงการใช้งานบน Google ได้ง่าย

ผลกระทบ : หากเว็บไซต์ที่ไม่ได้รองรับการใช้งานบนการแสดงอื่นจะทำให้การจัดอันดับในเว็บไซต์นั้นน้อยลง

วิธีการแก้ไข : ปรับเว็บไซต์ให้เหมาะสำหรับการใช้งานง่ายต่อทุกอุปกรณ์การใช้งาน

9. Google Fred : อัปเดตเมื่อ 8 มีนาคม 2017 

หน้าที่ : ค้นหาเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาเยอะเกินไปและไม่ได้ให้เนื้อหาสาระต่อผู้ใช้บริการ

ผลกระทบ  : ไม่มีการลดอันดับของเว็บไซต์แต่เว็บไซต์จะเกิดกรเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน เช่น สแปมโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์

วิธีการแก้ไข : ลดการแสดงโฆษณาที่เน้การทำรายได้มากเกินไป,เพิ่มเนื้อหาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

10. Google EMD (Exact Match Domain)   :  อัปเดตเมื่อ 29 กันยายน 2012

หน้าที่ : ลดอันดับชื่อโดเมนที่ตรงกับ Keyword ที่มีคุณภาพต่ำ

ผลกระทบ : เว็บไซต์ที่มีชื่อโดเมนตรงกับคำค้นหาแต่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมถูกลดอันดับลง

วิธีการแก้ไข : ชื่อโดเมน ชื่อเรื่องและแท็กไม่ควรตรงกัน,ปรับปรุงเนื้อหาที่ไม่มีคุณภาพ

11. Google Payday : อัปเดตเมื่อ 11 มิถุนายน 2013

หน้าที่ : กำจัดเว็บไซต์ที่มีการสแปมเพื่อการทำอันดับเร็วและมีคุณภาพต่ำลดลงและทำอันดับที่ดีให้กับเว็บไซต์คุณภาพสูง

ผลกระทบ : เว็บไซต์นั้นจะถูกลดอันดับการแสดงผลการค้นหาของ Google เว็บไซต์ประเภท คาสิโน,สื่อลามก,การพนัน,ยาเสพติด ฯลฯ ที่อันตรายต่อผู้ใช้งาน

วิธีการแก้ไข : ปรับปรุงเว็บไซต์ที่ส่งผลดีต่อผู้ใช้งานและทำเว็บไซต์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย

12. Google The Top Heavy  : มกราคม 2012

หน้าที่ : จัดอันดับเว็บไซต์ที่มีการโฆษณาบนหน้าเว็บมากเกินไปและมีเนื้อหาน้อย

ผลกระทบ : เว็บไซต์ที่มีการทำโฆษณาบนหน้าเว็บมากกว่าครึ่งจะถูกลดอันดับทันที

วิธีการแก้ไข : ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ผู้ใช้งาน, กำหนดการใช้โฆษณาในหน้าเว็บให้พอเหมาะ

การเปลี่ยนแปลงของ Algorithm ยังคงมีการอัปเดตขึ้นอยูู่เรื่อย ๆ เนื่องจาก Google ต้องการแสดงผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยส่วนมากแล้วการอัปเดตมีจุดประสงค์เพื่อต้องการเนื้อหาที่ดีและมีคุณภาพสามารถเป็นประโยชน์และสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องต่อการค้นหานั้นได้

เขียนโดย : CZGroup