ทำโฆษณา Facebook Ads กำหนดกลุ่มเป้าหมายเฟซบุ๊คอย่างไร? ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม!

ทำโฆษณาเฟซบุ๊ค Facebook Ads กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ละเอียดขึ้น

บริการรับทำFacebook Ads ที่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างละเอียดเพื่อให้กลุ่มลูกค้าของคุณเข้าถึงสินค้าได้ง่าย ทำให้โฆษณาปรากฏขึ้นในฟีดข่าวของพวกเขา เมื่อพวกเขามีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ หรือผู้ใช้ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพจของคุณแต่ไม่ได้กดติดตาม เจาะจงเพศและวัยได้แม่นยำขึ้น จากรายงานของเฟซบุ๊ค เลือกพื้นที่ในการโปรโมทแฟนเพจได้มากกว่าเดิมด้วยขั้นตอนเหล่านี้

ภาพตัวอย่าง: โฆษณาบนเฟซบุ๊ค และเฟสบุ๊ค เมสเซนเจอร์

ให้โฆษณาเข้าถึงทั้งผู้ใช้ใน Facebook และ Messenger

คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้โฆษณาของคุณปรากฏอยู่ในที่ใด  จะปรากฏบนฟีดข่าวเฟซบุ๊คของกลุ่มเป้าหมาย หรือ ลงโฆษณา facebook แมสเซนเจอร์ (Messenger) ก็ได้เช่นกัน ซึ่งการโปรโมททั้ง 2 ช่องทางนี้เหมาะสำหรับขายสินค้าและบริการในทันที แต่หากต้องการเพิ่มผู้ติดตามเพจ การโปรโมทบนฟีดข่าวจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

ภาพตัวอย่าง: กลุ่มเป้าหมายจากความสนใจ หรือพฤติกรรมของผู้ใช้

ใช้สถิติเชิงลึกในการเลือกเพศและช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมาย

แต่ละสินค้าและบริการนั้นเพศ และอายุของกลุ่มเป้าหมายจะมีความแตกต่างกันด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความต้องการ ,ความสนใจ ,อำนาจในการซื้อ เราให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เพื่อเข้าถึงเพศและวัยของกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดที่สุด ด้วยวิธีการวิเคราะห์จากเครื่องมือที่แม่นยำในการค้นหาความสนใจของผู้ใช้ จากรายงานของเฟซบุ๊ค

ภาพตัวอย่าง: การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่คัดจากเพศ และวัย

กำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือผู้ที่เคยมีปฏิสัมพันธ์กับเพจก็ได้

การมองหากลุ่มเป้าหมายจากเพศ หรือวัยอาจไม่พออีกต่อไป ไม่ว่าคุณจะทำโฆษณาเฟสบุ๊คเพื่อมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ หรือโฆษณาไปยังผู้ติดตามเพจ หรือเพื่อนของผู้ติดตามเพจที่มีความสนใจเช่นเดียวกัน หรือผู้ที่เคยมองเห็นเพจของคุณผ่านๆแต่ไม่ได้กดติดตาม ก็สามารถทำได้ เพื่อทำให้บุคคลเหล่านี้เห็นโฆษณาซ้ำ และกลายมาเป็นลูกค้าของคุณ

ภาพตัวอย่าง: การเจาะจงกลุ่มเป้าหมายในจังหวักต่างๆ หรือภูมิประเทศต่างๆ

เจาะจงภูมิประเทศ หรือบริเวณโดยรอบ

การโฆษณาสามารถเลือกพื้นที่ได้ไม่จำกัด สินค้าและบริการที่แตกต่างกันทำให้กลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน เราขอยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น สินค้าประเภทไอที จะสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายเพราะ คนที่อาศัยในเมือง หรือเมืองใหญ่จะมีความต้องการมากเป็นพิเศษ หรือสินค้าทางการเกษตร กลุ่มเป้าหมายจะอยู่ในพื้นที่ตามชนบท เรามีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณรู้ว่า กลุ่มเป้ามายของคุณอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศบ้าง

ภาพตัวอย่าง: เครื่องมือที่สามารถเข้าถึงความสนใจของผู้ใช้ในช่วงที่ผ่านมา ในกรณีนี้กลุ่มเป้ามหมายคือผู้ที่มีความสนใจใน ประกันชีวิต และ ประกันรถยนต์

เลือกกลุ่มเป้าหมายจากความสนใจ หรือพฤติกรรม

เข้าใกล้ลูกค้าใหม่ๆได้ง่ายขึ้นอีก เมื่อคุณสามารถเลือกบริการรับลงโฆษณาออนไลน์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆในช่วงเวลานั้น ยกตัวอย่างเช่น คุณต้องการขายอุปกรณ์ในการทำขนม หากผู้ใช้มีความสนใจในบริการสอนทำเค้กฟรี พวกเขากำลังมองหาวีดีโอสอนทำเค้ก เมื่อความต้องการเหล่านี้มีความสอดคล้องกับบริการของคุณ โฆษณาจะปรากฏบนฟีดข่าวของพวกเขา

เลือกบริการรับทำ Facebook Ads กับเรา เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ใกล้ขึ้นกว่าเดิม เพราะเรามีเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงลึก ที่สามารถค้นหาผู้ใช้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกับสินค้าของคุณ บีบให้แคบลงด้วยการแยกเพศ และช่วงอายุ มองหาว่าพวกเขาค้นหาสินค้าจากพื้นที่ใดมากที่สุด

เขียนโดย: CzGroup