โฆษณาที่หลากหลาย เก็บข้อมูลเชิงสถิติอย่างละเอียด เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

โฆษณาบนช่องทางที่หลากหลายเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ในการสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์ คุณเลือกได้ว่าจะใช้ช่องทางใดในการโปรโมทสินค้า และบริการ เช่น Google ,Youtube , Application เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์การตอบสนองของผู้ใช้เมื่อโฆษณาของคุณปรากฏขึ้น จะได้ขึ้นหน้าได้อย่างตรงจุดมากขึ้น และส่งผลดีต่อการลงโฆษณาในครั้งถัดไป ซึ่งบริการรับทำ Google Ads ของเรามีเครื่องมือเก็บสถิติอย่างละเอียดหลังจากเผยแพร่โฆษณาของคุณ ดังนี้

ภาพตัวอย่าง: การเก็บสถิติการเข้าชมของผู้ใช้

เก็บสถิติการแสดงผลโฆษณาต่อผู้ใช้

เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณรู้ว่ามีผู้ใช้กี่คนที่มองเห็นโฆษณาของคุณ เราเก็บสถิติการเข้าชมตามประเภทของโฆษณาที่แสดง

ในช่องทางที่คุณทำการโปรโมทไว้ได้อย่างละเอียด ซึ่งจำนวนของโฆษณาที่แสดงจะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ตั้ง การปรับตัวของราคาค่าคลิก (CPC) ในช่วงขณะนั้น

ภาพตัวอย่าง: การเก็บสิติการแสดงของโฆษณาแต่ละประเภท

ประเภทของโฆษณาที่แสดงต่อผู้ใช้

การโปรโมทในช่องทางที่หลากหลายสามารถแยกจำนวนการเข้าชม จากการแสดงโฆษณาแต่ละประเภทได้ ช่วยให้คุณสามารถตีกรอบการวางแผนในครั้งถัดไปได้ จากผลการตอบสนองของผู้ใช้เมื่อโฆษณาปรากฏขึ้น

เรามีเครื่องมือ CTR วัดประสิทธิภาพของโฆษณา

CTR เป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดประสิทธิภาพของโฆษณาที่ดีที่สุด ก่อนที่เราจะเผยแพร่โฆษณาออกไปนั้น เราต้องวิเคราะห์ และออกแบบภาพประกอบสื่อโฆษณา ที่จะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้เมื่อโฆษณาปรากฏขึ้น เมื่อเผยแพร่ไปแล้วเครื่องมือ CTR จะเก็บสถิติการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เช่น การปรากฏของโฆษณาทั้งหมด 100 ครั้ง มีการคลิกของผู้เข้าชมจำนวน 10 คลิก ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโฆษณาจะอยู่ที่ 10%

ค่าคลิกโฆษณา

เราเก็บสถิติจำนวนคลิกที่ผู้ใช้เข้าชมอย่างละเอียด

เราไม่เพียงแค่เก็บสถิติจำนวนโฆษณาที่ปรากฏต่อผู้ใช้เท่านั้น แต่เรายังเก็บสถิติการมีส่วนร่วมของผู้ใช้อีกด้วย จากจำนวนโฆษณาที่แสดงทั้งหมด มีผู้ใช้คลิกเข้าชมจำนวนเท่าไหร่ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เกี่ยวกับสิทธิภาพของโฆษณาที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้ว่าไปในทิศทางใด เพื่อปรับเปลี่ยนการวางแผนสร้างสื่อโฆษณาที่ดีขึ้น

คำนวณค่าใช้จ่ายไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้

การแสดงโฆษณาของคุณจะเป็นไปตามงบประมาณ คุณอาจเข้าถึงผู้ใช้จำนวนมากแม้ไม่มีคนคลิกเข้าชม ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะจะเสียค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อ มีการคลิกเข้าชมจากผู้ใช้เท่านั้น ในช่องทางโฆษณาบนกูเกิล ทำให้สร้างโอกาสการจดจำแบรนด์ได้มากขึ้น ในงบประมาณที่เลือกได้

เรามีเครื่องมือที่ละเอียดที่สุดในการวัดคุณภาพของโฆษณาที่เผยแพร่ออกไปในบริการทำ Google Ads การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่คลิกเข้าชมเมื่อโฆษณาแสดงขึ้น จำนวนผู้ใช้ที่เห็นโฆษณาทั้งหมด สามารถแยกสถิติประเภทของโฆษณาที่แสดงว่าแสดงในหน้าแรกเท่าไหร่ แสดงในเว็บไซต์เท่าไหร่ ปรากฏขึ้นในส่วนไหน เพื่อให้โฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บริการเพิ่มเติม: วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุด เลือกเฉพาะลูกค้าที่มีความต้องการซื้อ สร้างยอดขายให้ปัง!

เขียนโดย: CzGroup