PDPA กับการตลาดออนไลน์ ทำไมถึงต้องมี ?

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล คือ กฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีทำการนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ประโยชน์ หรือข่มขู่เพื่อหวังผลจากเจ้าของข้อมูล เช่น การซื้อขายข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ โดย PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร รูปถ่าย บัญชีธนาคาร อีเมล์ ไอดีไลน์ และประวัติส่วนตัวอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญมาก ที่ไม่ควรให้คนภายนอกได้รู้ 

การตลาดออนไลน์ กับ PDPA

เนื่องจากการวางกลยุทธ์การตลาดต้องอ้างอิงจากกลุ่มเป้าหมาย ทีมการตลาดจึงจำเป็นต้องรู้ข้อมูลของคุณที่สามารถเชื่อมโยงไปหาลูกค้าได้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ และก่อนจะนำข้อมูลไปใช้ต่อได้

CZ Group กับ PDPA 

CZ Group เป็นบริษัทให้ช่วยบริการการตลาดออนไลน์ของธุรกิจ ให้สามารถขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ มีประสบการณ์ด้านการทำการตลาดออนไลน์มามากกว่า 11 ปี ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ เจาะกลุ่มลูกค้า ได้หลากหลายแบบ และทางบริษัทจำเป็นต้องรู้ถึงข้อมูลธุรกิจและข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PDPA จึงเป็นข้อตกลงระหว่างคุณและบริษัท ว่าข้อมูลธุรกิจของคุณ จะไม่ถูกนำไปเปิดเผยที่ไหนอย่างแน่นอน เพื่อมอบความสบายใจและไว้วางใจได้ว่าข้อมูลธุรกิจของคุณนั้นปลอดภัยดี ไร้กังวลว่าคู่แข่งจะรู้ข้อมูลธุรกิจคุณ 

ข้อตกลงสิทธิความคุ้มครองข้อมูลธุรกิจของคุณ

  • สร้างเอกสารขอความยินยอม

เอกสารควรระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและทำให้ลูกค้าไว้วางใจ

  • รักษาความลับของธุรกิจ

จำกัดคนที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารั่วไหล

  • การถ่ายภาพให้รัดกุม

เมื่อมีกฎหมาย PDPA การถ่ายภาพลูกค้าเพื่อเผยแพร่ต้องได้รับความยินยอมก่อน เช่นเดียวกับการถ่ายติดภาพคนอื่นลงในสื่อโฆษณา จึงต้องขอความยินยอมให้เรียบร้อยก่อนถ่ายทำ 

  • นำข้อมูลไปใช้อย่างอื่น ต้องขอความยินยอมอีกครั้ง

คือการนำข้อมูลไปใช้ทำแคมเปญการตลาดใหม่ หรือนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ใน Facebook Page อื่น ๆ ที่เจ้าของธุรกิจสร้างขึ้น ก็จำเป็นต้องขอความยินยอมให้ชัดเจนอีกครั้ง

สิทธิ์ของธุรกิจคุณใน PDPA

  • มีสิทธิ์เข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
  • ขอแก้ไขข้อมูลธุรกิจใหม่ได้
  • ขอระงับใช้ข้อมูลธุรกิจคุณได้
  • ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลธุรกิจคุณได้

PDPA เป็นสิ่งจำเป็นของเว็บไซต์ทุกธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นของตัวเว็บไซต์หรือสินค้าและบริการนั้น ๆ ได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัวที่จะรั่วไหลไปให้บุคคลภายนอกได้ และอย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนนำไปเผยแพร่