SEM (Search Engine Marketing) คืออะไร? ต่างกับ SEO อย่างไร?

อัปเดตเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Google กันหน่อย หลังจากที่เราเรียนรู้และเช็คการอัปเดตของ Google ทำให้ได้ข้อมูลการค้นหาของการใช้งานไม่น้อยที่ต้องการหาข้อมูลใน Google และเช่นนั้นแล้ว มาทำความเข้าใจกันครับว่า การพัฒนาธุรกิจและการตลาดของเรา SEM (Search Engine Marketing) เป็นหนึ่งในวิธีการที่สำคัญในการโฆษณาและเพิ่มยอดขายผ่านการใช้เครื่องมือการค้นหา เช่น กูเกิลเป็นกระบวนการการตลาดที่ใช้เครื่องมือการค้นหาเพื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของเรา

และ SEO (Search Engine Optimization) ก็เป็นเครื่องมือการตลาดที่ใช้ในการเพิ่มความโดดเด่นของเว็บไซต์ของเราในการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา เพื่อให้เว็บไซต์ของเราปรากฏในผลการค้นหาที่สูงขึ้น แต่ SEO เน้นไปที่การปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีคุณภาพด้านเทคนิค เช่น การใช้คำสำคัญที่ถูกต้อง โครงสร้าง URL ที่เหมาะสม และการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ
คืออะไร?

SEM (Search Engine Marketing) คืออะไร

คือกลยุทธ์การตลาดที่ใช้เครื่องมือการค้นหาเพื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของเรา โดยใช้โฆษณาจ่ายเงิน (Paid Advertising) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา เช่น กูเกิล การโฆษณาจ่ายเงินจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้นหาเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และเป็นการสร้างยอดขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต SEM มีหลายวิธีการโฆษณา เช่น การโฆษณาบนผลการค้นหา (Search Ads) ที่ปรากฏบนหน้าผลการค้นหา เช่น Google Ads, Bing Ads การโฆษณาบนเว็บไซต์ (Display Ads) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรกับเครื่องมือการค้นหา เช่น Google Display Network, Facebook Ads และการโฆษณาผ่านวิดีโอ (Video Ads) บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น YouTube, Facebook Video Ads SEO อย่างไร?

SEO (Search Engine Optimization) เป็นกระบวนการปรับแต่งเว็บไซต์ของเราให้มีคุณภาพและโดดเด่นในการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา เพื่อให้เว็บไซต์ของเราปรากฏในผลการค้นหาที่สูงขึ้น โดย SEO เน้นไปที่การปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีคุณภาพด้านเทคนิค เช่น
– การใช้คำสำคัญที่ถูกต้อง โครงสร้าง URL ที่เหมาะสม
– การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ SEO เป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการปรับแต่งเว็บไซต์

เพื่อให้เว็บไซต์ของเราปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา เช่น Google, Bing, Yahoo เป็นต้น โดย SEO จะใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้คำสำคัญที่ถูกต้อง การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ การสร้างลิงก์ (Link Building) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และการปรับแต่งโครงสร้างหน้าเว็บ (On-Page Optimization) เพื่อให้เว็บไซต์ของเรามีคุณภาพและโดดเด่นในการค้นหา

SEM และ SEO แตกต่างกันอย่างไร?

SEM และ SEO เป็นกระบวนการการตลาดที่ใช้เครื่องมือการค้นหาเพื่อเพิ่มยอดขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่วิธีการที่ใช้และจุดประสงค์ของทั้งสองมีความแตกต่างกัน SEM เน้นไปที่การโฆษณาจ่ายเงิน (Paid Advertising) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราปรากฏในผลการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา เช่น กูเกิล โดย SEM ใช้โฆษณาจ่ายเงินเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้นหาเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และสร้างยอดขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต SEO เน้นไปที่การปรับแต่งเว็บไซต์ให้มีคุณภาพและโดดเด่นในการค้นหาของเครื่องมือการค้นหา เพื่อให้เว็บไซต์ของเราปรากฏในผลการค้นหาที่สูงขึ้น โดย SEO จะใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้คำสำคัญที่ถูกต้อง การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ การสร้างลิงก์ (Link Building) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ และการปรับแต่งโครงสร้างหน้าเว็บ (On-Page Optimization) เพื่อให้เว็บไซต์ของเรามีคุณภาพและโดดเด่นในการค้นหา ดังนั้น SEM และ SEO เป็นเครื่องมือการตลาดที่สำคัญในยุคดิจิทัล แต่มีวิธีการและจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน การใช้ SEM จะช่วยให้เราสามารถโฆษณาและส่งเสริมการขายผ่านทางเครื่องมือการค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ SEO จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราโดดเด่นและปรากฏในผลการค้นหาที่สูงขึ้น

การทำการตลาดผ่าน SEM คือการทำโฆษณาหรือที่เราคุ้นชื่อกันอีกชื่อว่า Google Ads ซึ่งเป็นการทำการตลาดโดยผ่านการโฆษณาเพื่อให้เว็บไซต์เราขึ้นแสดงอันดับบนหน้าแรก Google หรือเรียกอีกว่าการซื้อตำแหน่งนั่นเอง การทำเช่นนี้เราจะเสียเงินเมื่อมีการคลิกเข้าเว็บไซต์เพื่อการสร้างยอดขาย ผู้ชมเข้าเว็บไซต์ได้นั่นเอง แตกต่างกับการทำ SEO ที่เน้นการปรับปรุงและปรับแต่งเรื่องของเว็บไซต์เป็นหลักเพื่อให้เว็บไซต์ถูกต้องตามหลักของการปรับแต่งการแสดงผลที่เหมาะกับการแสดงผลแบบธรรมชาตินั่นเอง