การเขียนบทความ SEO ด้วย HTML Tag, H1, H2, และ H3

เทคนิค SEO พื้นฐาน

รู้จักเทคนิค SEO คืออะไร

เทคนิค SEO คือการปรับแต่งเว็บไซต์ให้สามารถติดอันดับแรก ๆ บน Search Engine อาจใช้วิธีปรับปรุงคอนเทนต์และโครงสร้างเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับการทำงานของ Algorithm เพื่อทำให้ Google มองว่าเว็บไซต์ของเราน่าเชื่อถือจนนำไปไว้อันดับต้นๆ ของการค้นหา

ทำไมเทคนิค SEO สำคัญต่อการเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

ยิ่งเว็บไซต์ของเราติดที่หน้าแรกของ Google ก็จะยิ่งทำให้เว็บของเราดูหน้าเชื่อถือเพราะการที่จะติดหน้าแรกของGoogle จะต้องผ่านการให้คะแนนว่าเป็น Website Friendly มีข้อมูลน่าเชื่อถือ

HTML Tag ที่สำคัญสำหรับ SEO

รู้จัก HTML Tag ที่มีผลต่อการทำ SEO

HTML Tag เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดโครงสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ Search Engine เช่น Google ที่เข้ามาเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์ เข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้นทำให้เว็บถูกมองว่าน่าเชื่อถือช่วยในเรื่องการจัดอันดับของ Google โดย Tag ที่สำคัญสำหรับการเขียนบทความ SEO มีดังนี้

Tag Title – เป็นแท็คที่กำหนดชื่อของเว็บเพจ ควรมีความยาวไม่เกิน 60 ตัวอักษร และมีคีย์เวิร์ดหลักอยู่ข้างใน

Meta Description – เป็นการบรรยายเนื้อหาโดยย่อของเว็บเพจ ควรมีความยาว 150-160 ตัวอักษร ควรเขียนให้ดึงดูดผู้ใช้หรือเป็นคำตอบที่ตรงกับที่ผู้ใช้อยากได้เพื่อให้ผู้ใช้คลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา

Heading Tags (H1, H2, H3) – จัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ โดย H1 คือหัวข้อหลัก ส่วน H2 และ H3 เป็นหัวข้อรอง ทำให้เว็บเราดูเป็นระเบียบ

เทคนิคการใช้ Heading Tags เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ SEO

  • ใช้ H1 เพียงครั้งเดียวในแต่ละหน้าไม่ควรใช้ซ้ำ โดยกำหนดเป็นหัวข้อหลักที่มีคีย์เวิร์ดสำคัญ
  • ใช้ H2 เพื่อแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ตามหัวข้อย่อย และมีคีย์เวิร์ดรองที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้ H3 สำหรับจัดกลุ่มเนื้อหาที่มีรายละเอียดมากขึ้น
  • เขียนเนื้อหาให้กระชับ เข้าใจง่าย และครอบคลุมหัวข้อที่ต้องการนำเสนอ
  • ใส่ Internal Link เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาอื่นๆภายในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

การใช้ H1, H2, และ H3 เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

Heading Tag คือ HTML Tag ที่ใช้ในการกำหนดหัวข้อต่างๆ ของหน้าเพจว่าอะไรคือหัวข้อหลัก หัวข้อรอง หรือหัวข้อย่อยต่างๆ ในหน้าเพจนั้น โดย Heading Tag จะมีตั้งแต่ H1 ไปจนถึง H6 ด้วยกัน

การเขียนบทความ SEO โดยใช้ HTML Tag อย่าง H1, H2, และ H3 นั้นจริงๆ แล้วทำขึ้นเพื่อให้คนที่เข้ามาชมเว็บไซต์เราได้ประสบการณ์ที่ดีอ่านบทความได้ง่ายและยังเป็นประโยชน์ต่อ Search Engine เป็นของแถมอีกด้วยทำให้ติดหน้า Search Engine Results Page ในท้ายที่สุด อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องใช้ Heading Tag อย่างเหมาะสม ไม่ทำแค่ยัดเยียดคีย์เวิร์ด แต่ให้เน้นสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ เพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้อ่านเป็นหลักนั้นเองครับ