Google Analytics เครื่องมือที่นักธุรกิจออนไลน์ควรรู้จัก

หากคุณเลือกที่จะทำเว็บไซต์ธุรกิจเป็นของตัวเอง หากแต่ทำไว้เฉย ๆ แต่ไม่มีการทำการตลาดออนไลน์ ก็เหมือนกับการทำเว็บไซต์ทิ้งไว้ให้เสียค่ารายปีไปเปล่า ๆ ดังนั้น การจะทำให้สินค้าและบริการทำยอดขายได้ดี ต้องมาทำความรู้จักกับ Google Analytics ตัวช่วยที่สามารถทำเว็บไซต์เจาะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าเราได้นั่นเอง

Google Analytics คืออะไร ?

เป็นเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์เส้นทางและพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ เช่น หากเราต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าประมาณนี้ ควรใช้คำหรือคีย์เวิร์ด (Keyword) ประมาณไหน จึงจะสามารถวิเคราะห์แลบะดึงดูดให้ลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มยอดขายของสินค้าและบริการได้มากยิ่งขึ้นในที่สุด

วิธีใช้งาน Google Analytics เบื้องต้น

การใช้งานหลัก ๆ จะมีวิธีใช้งาน Google Analytics ทั้งหมด 5 แบบ โดยแต่ละแบบมีความหมายดังนี้

1. เรียลไทม์ (Real-Time)

เป็นการแสดงภาพรวมของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่กำลังใช้งานอยู่ ณ เวลานั้น ๆ ซึ่งจะเป็นการเก็บประวัติเข้าชมของช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น วันที่ เวลา ซึ่งเป็นการเช็คว่าช่วงเวลาไหนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อ ๆ ไป

2. กลุ่มเป้าหมาย (Audience)

กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้าและบริการของเราโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการเจาะจงกลุ่มลูกค้าของเรา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราสนใจสินค้าและบริการส่วนไหนของเว็บไซต์ อยู่หน้านั้น ๆ เฉลี่ยเท่าไหร่ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนี้ กลับมาใช้สินค้าและบริการของเราได้อีกครั้ง

3. การซื้อบริการของ Google (Acquisition)

เป็นการแสดงกลุ่มเป้าหมายว่ามาจากช่องทางออนไลน์ไหนบ้าง และบทความไหนที่มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสามารถรู้ได้ว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่กำลังดูบทความนั้น ๆ ของเรา มาจากช่องทางออนไลน์ไหนบ้าง เช่น เจอบทความหนึ่งถูกโพสต์ลงผ่าน Facebook สามารถทราบได้ในทันทีว่ากลุุ่มเป้าหมายส่วนมากมาจาก Facebook ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้ในต่อ ๆ ไป

4. พฤติกรรม (Behavior)

เป็นการแสดงจำนวนการเปิดดูหน้าเว็บไซต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์เปิดหน้าไหนบ้าง เปิดกี่ครั้ง และอยู่กับหน้านั้น ๆ นานแค่ไหน ตลอดทั้งเว็บไซต์ตั้งแต่หน้าแรก จนถึงหน้าติดต่อเรา เหมือนกับการเฉลี่ยการเข้าดูหน้าเว็บนั้น ๆ ว่าผู้เขจ้าชมสนใจหน้าไหนเป็นพิเศษ จะได้นำไปปรับและวิเคราะห์เพิ่มเติมในอนาคต

5. Conversions 

เป็นการแสดงค่าเฉลี่ยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์กลายมาเป็นลูกค้าของเราในที่สุด ซึ่งแสดงผลลัพท์ในการทำตลาดทั้งหมดนั่นเอง อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการหรือแคมเปญของเราได้ และรายงานข้อมูลนั้นออกมาให้เราได้วิเคราะห์ต่อไป

แม้เครื่องมือ Google Analytics จะใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก แต่เข้าใจได้ไม่ยากเลย  เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สำคัญไม่น้อยที่ช่วยให้เว็ลไซต์สามารถวิเคราะห์และมองภาพการทำการตลาดในโลกออนไลน์ และเพิ่มยอดขายได้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด