การ Research หาคำค้นหาสำหรับการทำ SEO และการเขียนคอนเทนต์

คำค้นหา หรือ Keyword เป็นขั้นตอนแรกในการทำ SEO ที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะทำให้เราทราบว่ากลุ่มเป้าหมายใช้คำอะไรในการค้นหาข้อมูล และต้องการข้อมูลลักษณะไหน เพื่อจะได้วางแผนในการทำคอนเทนต์ให้ตรงกับความต้องการ

เริ่มต้นหาคำค้นหาสำหรับการทำ SEO ได้อย่างไร?

5W 1H

ขั้นตอนแรกให้วิเคราะห์โดยใช้หลัก 5W1H นั่นก็คือ What? Where? When? Who? Why? How? โดยตั้งหลักนี้ไว้ เพื่อจะได้หาเป้าหมายเพื่อหาคำค้นหาสำหรับการทำ SEO ให้ง่ายขึ้น เมื่อวิเคราะห์ได้แล้ว เราก็จะได้คำที่เหมาะกับการเป็นคำค้นหา

ใช้โปรแกรมช่วยในการ Research Keyword

ปัจจุบันมีโปรแกรมสมัยใหม่ที่ช่วยค้นหา SEO Keyword ที่น่าสนใจได้มาก โดยประโยชน์ของโปรแกรมพวกนี้คือ จะแสดง “Keyword Idea” ซึ่งเป็นคำ วลี หรือประโยค ที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ออกมาจำนวนมาก พร้อมแสดงปริมาณการค้นหา จำนวนคู่แข่ง และข้อมูลอื่นๆ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว เราก็มาโหลดเป็นไฟล์ Excel หรือ CSV เพื่อนำไปใช้หาคำค้นหาต่อไป

ตัวอย่างโปรแกรม MarTech กลุ่ม SEO Tools ได้แก่

  • Ubersuggest คือเครื่องมือ SEO tool ที่คิดค้นโดย Niel Patel
  • Answerthepublic เครื่องมือช่วยหา Idea การเขียนหัวข้อ Content
  • Google Trend ค้นหาหัวข้อที่นิยมในช่วงนั้นๆ
  • Buzzsumo เครื่องมือ SEO tool ที่ช่วย Explore Idea และดูประสิทธิภาพของ Content
  • Alexa เครื่องมือ SEO tool ที่ช่วยหา Keyword จาก Website ที่ใกล้เคียงกับเรา หรืออาจจะเป็น Web คู่แข่ง

กรองด้วยเลข

นำไฟล์ Excel มาคัดกรองเพื่อหา Keyword ที่ “ปริมาณค้นหาสูง คู่แข่งน้อย” จากนั้นพิจารณาว่าคำใดเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือเป้าหมาย จะได้นำมาใช้ใน Keyword ของเว็บไซต์ โดยวิธีคัดกรองเบื้องต้น เราจะได้ค่าคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า “ค่าเฉลี่ย” มาใช้ในการหาคำค้นหา

กรองด้วยคำ

หากพบว่าการกรองด้วยเลขแล้วคำที่ผ่านการคัดเลือกมีน้อย นั่นคือเป็นเรื่องปกติที่สามารถพบเจอได้ แต่เราสามารถหาคำค้นหาได้ด้วยการกรองด้วยคำเพิ่มเติม ด้วย 3 ขั้นตอนนี้

  • ล้างการกรองด้วยตัวเลขทั้งหมด
  • ทำการกรองด้วยคำ โดยใส่คำที่น่าสนใจแล้วกดคัดกรอง
  • เรียงลำดับคำที่มีการแข่งขันน้อยไปหามาก แล้วพิจารณาหาคำที่น่าสนใจ

ข้อดีของวิธีนี้คือ เราจะได้คำที่ตรงใจ ไม่ต้องแข่งขันกันมากเกิน เพราะบางครั้งจะเจอคำ 2 คำ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่คำหนึ่งแข่งขันง่ายกว่า จะได้เลือกคำถูกต้อง ไม่ต้องแข่งขันมากเกินจำเป็น

ดังนั้นการ Research Keywords ก่อนการทำ SEO นับเป็นสิ่งอีกสิ่งที่สำคัญ หากเรารู้ถึงใจของกลุ่มเป้าหมาย การทำออันดับของเราก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

บทความน่าสนใจอื่น ๆ

บริการรับทำและดูแลอันดับ SEO สายขาว