โฆษณา Display Ads คืออะไร? มีกี่แบบ?

การตลาดออนไลน์โฆษณาในยุคปัจจุบันทำให้โฆษณาออฟไลน์ เช่น ใบปลิว วิทยุ หรือทีวี ลดลง เพราะบทบาทแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตได้เปลี่ยนแปลงวิธีการโฆษณาไปอย่างสิ้นเชิง และหนึ่งในรูปแบบที่สำคัญของโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือ “โฆษณา Display Ads” ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ได้อย่างเดียว แต่ยังดึงดูดความสนใจจากผู้ชม เพื่อนำเข้าสู่การซื้อสินค้าได้ แต่ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และลิงค์แบรนด์เข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

Display Ads คืออะไร?

Display Ads หรือ โฆษณาแบบแสดงผล เป็นรูปแบบหนึ่งของการโฆษณาออนไลน์ที่ใช้รูปภาพ ข้อความ วิดีโอ หรือแอนิเมชั่น เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชมและกระตุ้นให้ดำเนินการตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการคลิกเข้าชมเว็บไซต์ ติดตามแบรนด์ หรือซื้อสินค้า/บริการนั้นๆ

ประเภทของ Display Ads

โฆษณา Display Ads มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับรูปแบบและวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่

  • แบนเนอร์แอด (Banner Ads) – โฆษณาแบบภาพนิ่งหรือแอนิเมชั่นขนาดมาตรฐาน เช่น 728×90, 300×250 พิกเซล
  • ริชมีเดียแอด (Rich Media Ads) – โฆษณาแบบมัลติมีเดียที่มีการเคลื่อนไหว เสียง และปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม
  • วิดีโอแอด (Video Ads) – โฆษณาแบบวิดีโอสั้นๆ ที่เล่นก่อนหรือระหว่างวิดีโอหลัก
  • อินเทอร์แอกทีฟแอด (Interactive Ads) – โฆษณาที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เช่น เกม คำถาม เป็นต้น
  • เนทตีฟแอด (Native Ads) – โฆษณาที่ผสมผสานเข้ากับเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้อย่างกลมกลืน

เป้าหมายของการทำ Display Ads

การเลือกทำ Display Ads ส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายหลักๆ ดังนี้

  1. สร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) – ช่วยเพิ่มการรับรู้และการจดจำแบรนด์ในกลุ่มของผู้บริโภค
  2. กระตุ้นยอดขาย (Drive Sales) – ดึงดูดผู้ชมให้สนใจสินค้าหรือบริการ และนำไปสู่การสั่งซื้อ
  3. เพิ่มการมีส่วนร่วม (Boost Engagement) – สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม เช่น คลิกเข้าชมเว็บไซต์ ติดตามโซเชียลมีเดีย

ค่าใช้จ่ายในการทำโฆษณา Display Ads แพงไหม? 

ในการทำ โฆษณา Display Ads ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดภาพ ประเภทโฆษณา ช่องทางการโฆษณา-+++ แต่ตามหลักทั่วไปแล้วถือว่าไม่แพงมาก เนื่องจากสามารถกำหนดงบประมาณและเป้าหมายได้ตรงความต้องงการ

โฆษณา Display Ads เหมาะสำหรับธุรกิจประเภทใด?

การทำโฆษณา Display Ads เหมาะกับทุกประเภทธุรกิจ ทั้งเขนาดล็กและใหญ่ เพียงแค่เลือกต้องมีการเลือกประเภทโฆษณา และวิธีการที่เหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ

เครื่องมือการตลาดออนไลน์ โฆษณา Display Ads มีประสิทธิภาพที่สูง ช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ กระตุ้นยอดขาย และเพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคได้อย่างดี มีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ เช่น แบนเนอร์ ริชมีเดีย วิดีโอ เป็นต้น ด้วยการวางแผนและเลือกใช้อย่างเหมาะสม Display Ads จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน