4 วิธีการสร้างแบรนด์ให้โตกว่าคู่แข่ง แบบก้าวกระโดด

ปัจจุบันการทำสินค้าหรือบริการให้โดดเด่นและโตแบบก้าวกระโดดได้ ต้องมองโอกาสและทิศทางของแบรนด์ให้ออก การทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและสื่อสารให้ตรงไป ตรงมา 

ฉะนั้น ก่อนเราจะเริ่มการทำแบรนด์ให้โตแบบก้าวกระโดด จึงอาจเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่การคิดชื่อแบรนด์ให้เป็นเอกลักษณ์ โลโก้ที่มองเห็นแล้วสามารถจดจำได้ ว่าขายสินค้าอะไร และจากนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับการทำแบรนด์คือการทำยังไงให้คนรู้จักและนำมาซึ่งการซื้อสินค้าได้ และนั่นคือ จุดเริ่มต้น ของการทำสร้างแบรนด์ 

แบรนด์สินค้า คืออะไร

แบรนด์สินค้า คือ สิ่งที่ลูกค้ามองเห็นและภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ ซึ่งจะมีการสื่อสารออกมาด้วย ภาพ คำศัพท์ การออกแบบ หรือการทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ต่อสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องจดจำได้

เพราะแบรนด์คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าได้จดจำ รับความรู้สึกนั้นต่อการนำไปใช้ สำคัญเป็นการบ่งบอกตัวตนของสินค้าหรือบริการได้เป็นอย่างดีว่าสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ซื้ออย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้แบรนด์เป็นสิ่งที่ชัดเจนและมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจ 

4 วิธีการประสบความสำเร็จจากการสร้างแบรนด์

การกำหนดอัตลักษณ์แบรนด์ให้ชัดเจน

อัตลักษณ์ที่ช่วยบอกตัวตนของแบรนด์และเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งจะสามารถมองเห็น ,สัมผัสได้ ,เชิงพฤติกรรม และประโยชน์

1. การถ่ายทอดเรื่องราว

เล่าเรื่องราวเพื่อถ่ายทอดแบรนด์ เป็นสิ่งสำคัญที่แบรนด์ต้องมี เพื่อให้เป็นสิงที่น่าดึงดูดและสร้างความน่าสนใจให้กับสิ่งที่ลูกค้าได้สัมผัสกับแบรนด์ได้มากที่สุด รูปแบบในการเล่าจะมีมากมายต่างกันไปแต่จุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจสินค้า สัมผัส รู้สึก และเข้าใจความเป็นมาของแบรนด์นั่นเอง

2. การรู้จักกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ซื้อ

การทำแบรนด์ต้องสื่อสารควรมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่แรก ก่อนการทำแบรนด์ เพื่อให้สินค้าและบริการนั้นเข้าถึงคนกลุ่มนั้น ให้สินค้าได้ตอบโจทย์ต่อการกลุ่มเป้าหมายของเราได้ ไม่ว่าจะเป็น เพศ ,อายุ ,ความสนใจ ,อาชีพ และรายได้ เป็นต้น

3. การเข้าใจตำแหน่ง

ตำแหน่งแบรนด์ คือ สิ่งที่จะเข้าไปสื่อสารถึงกลุ่มลูกค้าว่าเรามีสินค้าอะไร และในตำแหน่งนั้น ลูกค้าของเราต้องอยู่ เพื่อให้สื่อสารและได้รับรู้แบรนด์สินค้าของเรา

4. การศึกษาคู่แข่ง

คู่แข่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการทำแบรนด์ ก่อนเริ่มทำควรศึกษาหรือเปรียบเทียบคู่แข่งที่มีสินค้าหรือบริการคล้ายของเราก่อนและหาจุดที่สามารถนำไปวิเคราะห์และหากลยุทธ์ในการนำชนะคู่แข่งได้

สรุป ทั้งหมดเป็นเพียงหนึ่งการสร้างแบรนด์เพื่อให้โตแบบก้าวกระโดด สำหรับผู้อ่านที่กำลังมองหาข้อมูลการเริ่มต้นเพื่อสร้างแบรนด์ ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ การทำแบรนด์ในสมัยนี้ใคร ๆ ก็สามารถคิดและทำได้ แต่หากไม่มีแผนการณ์หรือสิ่งที่สามารถขับเคลื่อนได้ชัดเจนก็อาจทำให้สินค้าและบริการนั้นไม่ได้รับการตอบรับได้ดีเท่าที่ควร ฉะนั้น ในบทความนี้สามารถนำไปปรับใช้และศึกษาเทคนิคอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วยก็สามารถผลักดันแบรนด์ให้เกิดการสมบูรณ์ได้มากขึ้น